پروتز چانه در ارومیه

پروتز چانه

اگر فکر می کنید چانهی شما نیاز به کوچکتر شدن و یا بزرگ شدن دارد می توانید به یک متخصص زیبایی مراجعه کنید تا تعادل بین چانه و ابروها را بررسی کند . بین گلابلا (فاصله بین ابروها) و نوک چانه یک خط عمودی رسم می شود این خط در حالت ایده آل کاملا عمود می باشد در غیر اینصورت از زیبایی چهره می کاهد با مراجعه به یک جراح متبحر می توانید با استفاده از روش بزرگ کردن و یا کوچکتر کردن چانه ، این مشکل را برطرف کنید.

 

پروتز چانه ارومیه

پروتز چانه ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chin prosthesis,پروتز چانه در ارومیه,دکتر خوب برای پروتز چانه,دکتر خوب برای پروتز چانه در ارومیه,پزوتز چانه در ارومیه,جراحی پروتز چانه در ارومیه,بزرگ کردن چانه در ارومیه,کوچک کردن چانه در ارومیه,جراحی چانه,زیبایی چانه در ارومیه,