پروتز چانه در ارومیه

پروتز چانه ارومیه

پروتز چانه در ارومیه

پروتز چانه

اگر فکر می کنید چانهی شما نیاز به کوچکتر شدن و یا بزرگ شدن دارد می توانید به یک متخصص زیبایی مراجعه کنید تا تعادل بین چانه و ابروها را بررسی کند .

بین گلابلا (فاصله بین ابروها) و نوک چانه یک خط عمودی رسم می شود

این خط در حالت ایده آل کاملا عمود می باشد

در غیر اینصورت از زیبایی چهره می کاهد با مراجعه به یک جراح متبحر می توانید با استفاده از روش بزرگ کردن و یا کوچکتر کردن چانه ، این مشکل را برطرف کنید.

 

پروتز چانه ارومیه
پروتز چانه ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارومیه دکتر

لیزر موهای زائد در ارومیه

 

 

جدیدترین مقالات