تزریق بوتاکس در ارومیه

تزریق بوتاکس در ارومیه

تزریق بوتاکس

یکی از شایعترین روشها برای زیبایی در جهان تزریق بوتاکس می باشد. در این روش از نوع سمی به اسم سم بوتولینیوم استفاده می شود.سم بوتولینیوم که باعث فلج موقتی عضلات می شود می تواند همه ماهیچه های ارادی و غیر ارادی را فلج کند و پیام عصبی به عضلات را بطور موقت قطع می کند تا عضلات قدرت انقباض نداشته باشند و توانایی حرکت خود را از دست بدهند.

 

تزریق بوتاکس ارومیه
تزریق بوتاکس ارومیه

تزریق بوتاکس در زیباسازی بدن و مخصوصا زیباسازی صورت کاربرد زیادی دارد.

ارومیه دکتر

لیزر موهای زائد در ارومیه

 

 

جدیدترین مقالات