تزریق چربی ارومیه

تزریق چربی ارومیه

تزریق چربی ارومیه

تزریق چربی

در ای روش از ناحیه هایی از بدن که چربی اضافه دارند  مثل سطح خارجی ران ، چربی گرفته می شود و درون ناحیه هایی از بدن مثل صورت ، باسن یا سینه که حجم مناسبی ندارند ، تزریق می گردد. عمل تزریق چربی هر ساله تحقق هزاران نفر را در خصوص داشتن اندامی متناسب و یا چهر ه ای جذاب تحقق می بخشد.

تزریق چربی ارومیه
تزریق چربی ارومیه

 

هدف تزریق چربی برجسته کردن یا افزایش حجم ناحیه های متناسبی از بدن(لب ها ، دست ، صورت ، سینه و باسن) می باشد. البته باید در بدن بیمار ناحیه های مناسب اهدا کننده چربی وجود داشته باشد.

 

 

ارومیه دکتر

جراحی زیبایی بینی در ارومیه

 

 

 

 

جدیدترین مقالات