تزریق چربی ارومیه

تزریق چربی ارومیه

تزریق چربی ارومیه تزریق چربی در ای روش از ناحیه هایی از بدن که چربی اضافه دارند  مثل سطح خارجی ران ، چربی گرفته می شود و درون ناحیه هایی از بدن مثل صورت ، باسن یا سینه که حجم مناسبی ندارند ، تزریق می گردد. عمل تزریق چربی هر ساله تحقق هزاران نفر را […]