شماره های تماس:

آدرس: ارومیه – خیابان ورزش ساختمان شیخ الرئیس طبقه 7 مطب دکتر یوسف امینپور