لیفت سینه در ارومیه

لیفت سینه در ارومیه

جراحی لیفت سینه

با لیفت سینه می توان مشکل افتادگی سینه ها را برطرف کرد که با توجه به میزان افتادگی از تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده می شود که در زیر توضیحاتی در رابطه با این تکنیک ها داده شده است:

برش لنگری در جراحی لیفت سینه

تهاجمی ترین روش جراحی لیفت سینه برش لنگری است در این روش در ابتدا یک برش در دور هاله سینه و یک برش بصورت عمودی در زیر این برش و در ادامه برش دیگری در زیر سینه روی چین افقی سینه ایجاد می شود .

از این برش زمانی استفاده می شود که میزان افتادگی و شل شدگی بسیار شدید باشد .

در برخی از موارد افراد در کنار لیفت سینه خود خواستار کاهش سایز سینه خود هستند که در این حالت از برش لنگری استفاده می شود تا همزمان با لیفت سینه عمل کوچک کردن سینه هم انجام شود.

برش دوناتی در جراحی لیفت سینه

دراین روش از جراحی  لیفت سینه برش لازم فقط در قسمت هاله نوک سینه ایجاد می شود به همین علت این برش نسبت به برش لنگری کم تهاجمی تر است و در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان افتادگی سینه متوسط یا خفیف است

برش هلالی در جراحی لیفت سینه

از برش هلالی زمانی استفاده می شود که میزان افتادگی و شلی پوست خفیف است در این روش برش مورد نیاز برای لیفت سینه در قسمت بالای هاله نوک سینه به صورت هلالی ایجاد می شود.

برش عمودی در جراحی لیفت سینه

یکی از دیگر از تکنیک های که در جراحی لیفت سینه مورد استفاده قرار می گیرد

لیفت سینه با برش عمودی است در این تکنیک به منظور بالا کشیدن سینه ها در ابتدا در دورتا دور هاله نوک سینه یک برش ایجاد می شود و پس از ایجاد این برش یک برش عمودی از زیر برشی که در اطراف هاله سینه ایجاد شده بود تا زیر سینه ایجاد می شود .

لیفت بدون ایجاد برش

در این روش جراحی از وسیله ای به نام آندوسکوپ استفاده می شود

به گونه ای که از طریق برش های بسیار ریز اندوسکوپ وارد سینه می شود

و لیفت سینه انجام می شود. با استفاده از این روش جراحی شل شدگی پوست برطرف نمی شود و فقط سینه ها به سمت بالا لیفت داده می شوند.

 لیفت و پروتز سینه بطور همزمان

در افرادی که علاوه بر افتادگی سینه، حجم زیادی از سینه های شان تحلیل یافته است برای رسیدن به نتایج ایده آل توصیه می کنند

که جراحی لیفت سینه را همزمان با بزرگ کردن سینه با جایگذاری پروتز در بافت سینه انجام دهند . انجام هردو این عمل ها در یک جراحی امکان پذیر است .

www.draminpoor.com

جراحی زیبایی بینی در ارومیه

ارومیه دکتر

www.draminpoor.com,

جدیدترین مقالات