پروتز چانه در ارومیه

پروتز چانه ارومیه

پروتز چانه در ارومیه پروتز چانه اگر فکر می کنید چانهی شما نیاز به کوچکتر شدن و یا بزرگ شدن دارد می توانید به یک متخصص زیبایی مراجعه کنید تا تعادل بین چانه و ابروها را بررسی کند . بین گلابلا (فاصله بین ابروها) و نوک چانه یک خط عمودی رسم می شود این خط […]