جراحی چاقی شدید با لاپاراسکوپی پیشرفته

جراحی چاقی شدید با لاپاراسکوپی پیشرفته

جراحی چاقی شدید با لاپاراسکوپی پیشرفته لاپاراسکوپی تکنیکی برای درون‌ بینی شکم (حفره صفاق) و لگن می باشد. لاپاراسکوپی یکی از روش‌های جراحی می باشد که در طی آن پزشک می‌تواند از طریق یک برش کوچک در زیر ناف‌، تلسکوپ مخصوص را وارد شکم کرده و اعضای لگنی را مشاهده کند. در این روش بدون […]

پیکر تراشی در ارومیه

  پیکر تراشی در ارومیه   این عمل جراحی طبق نظر پزشک در مواردی انجام میشود که پوست قوام شل و افتاده ای داشته باشد عضلات شکم شل باشد و ناف تغییر محل داده باشد. تحت بیهوشی عمومی انجام می پذیرد و حدوداً 3-2/5 ساعت طول می کشد . درحین جراحی عضلات جدار شکم ترمیم […]