جراحی زیبایی پلک

بلفاروپلاستی در ارومیه

بلفاروپلاستی در ارومیه چون چشمها احساساتی نظیر خشم، غم ، شادی و . . . را بیان می کنند پس چشم ها دروازه ای به روح فرد هستند. البته در این زمینه فقط کره چشم مهم نیست بلکه بیشتر وضعیت اطراف چشم است که امکان رساندن این احساسات را فراهم می کند.از جمله این بافت […]