جراحی چاقی شدید با لاپاراسکوپی پیشرفته

جراحی چاقی شدید با لاپاراسکوپی پیشرفته

جراحی چاقی شدید با لاپاراسکوپی پیشرفته لاپاراسکوپی تکنیکی برای درون‌ بینی شکم (حفره صفاق) و لگن می باشد. لاپاراسکوپی یکی از روش‌های جراحی می باشد که در طی آن پزشک می‌تواند از طریق یک برش کوچک در زیر ناف‌، تلسکوپ مخصوص را وارد شکم کرده و اعضای لگنی را مشاهده کند. در این روش بدون […]