پروتز گونه در ارومیه

پروتز گونه ارومیه

پروتز گونه در ارومیه پروتز گونه    انجام عمل جراحی پروتز گونه به بهبود ساختار گونه‌ها کمک کرده و گونه ها را برجسته تر و  پرتر نشان می دهد. یکی از ویژگی های داشتن صورتی صاف و جذاب داشتن گونه های برجسته می باشد. با عمل جراحی پروتز گونه هم می توانید چهره خود را […]