پیکر تراشی در ارومیه

  پیکر تراشی در ارومیه   این عمل جراحی طبق نظر پزشک در مواردی انجام میشود که پوست قوام شل و افتاده ای داشته باشد عضلات شکم شل باشد و ناف تغییر محل داده باشد. تحت بیهوشی عمومی انجام می پذیرد و حدوداً 3-2/5 ساعت طول می کشد . درحین جراحی عضلات جدار شکم ترمیم […]